MIGUEL CONCHEIRO CASTIÑEIRA

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL - VIGO
Assignation area
Mecánica de fluidos
UNESCO codes
Power technology

Research results