MIGUEL CONCHEIRO CASTIÑEIRA

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
*Escola de Enxeñaría Industrial
Assignation area
Mecánica de fluidos
UNESCO codes
Power technology

External profiles

ORCID ID
0000-0002-7128-9652
Scopus Author ID
55322512900

Research results