Miguel Rivas Costa

Personal information

Assignation department
Teoría do sinal e comunicacións
Assignation center
*Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Assignation area
Desconocida