OLGA ESCUREDO PEREZ

Personal information

Assignation department
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Assignation area
Botánica

External profiles

ORCID ID
0000-0001-6156-9274

Research results