PATRICIA COLL HIDALGO

Personal information

Assignation department
Física aplicada
Assignation center
*Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Assignation area
Desconocida

Research areas

Research group

Research results