PERFECTO MARIÑO ESPIÑEIRA

Personal information

Assignation department
Tecnoloxía electrónica
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL - VIGO
Assignation area
Tecnología electrónica
UNESCO codes
Data transmission devices
Electronic instruments

Research results