RAFAEL COMESAÑA PIÑEIRO

Personal information

Assignation department
Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL - VIGO
Assignation area
Mec.de medios cont.y teoría de las estr.
UNESCO codes
Technological process

Research results