RAUL IGLESIAS BLANCO

Personal information

Assignation department
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Assignation center
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Assignation area
Parasitología
UNESCO codes
Animal parasitology

Research results