ROSA MARIA FARTO SEGUIN

Personal information

Assignation department
Ecoloxía e bioloxía animal
Assignation area
Microbiología
UNESCO codes
Microbiology

Research results