SALVADOR GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ

Personal information

Assignation department
Psicoloxía evolutiva e comunicación
Assignation center
FACULT. DE CIENCIAS DA EDUCACION E DO DEPORTE - PONTEVEDRA
Assignation area
Psicología evolutiva y de la educación
UNESCO codes
Adolescent and child psychology

Research results