SILVIA MONTERO KÜPPER

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Assignation area
Traducción e interpretación

Research results