SILVIA MONTERO KÜPPER

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Traducción e interpretación

External profiles

ORCID ID
0000-0003-1380-3315
Scopus Author ID
57202995457

Research results