TAMARA VARELA VILA

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Assignation area
Traducción e interpretación
UNESCO codes
Applied linguistics

Research results