VIRGILIO RODRIGUEZ VAZQUEZ

Personal information

Assignation department
Dereito público
Assignation center
FACULTADE DE DEREITO - OURENSE
Assignation area
Derecho penal
UNESCO codes
National law and legislation

Research areas

Research group
Keywords
Dereito penal económico e responsabilidade profesional(médico
arquitecto e outros)

Research results