DANIEL REY GARCIA

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Nombre de centro de adscripción
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Nombre de área de adscripción
Estratigrafía
Resumen curricular
Daniel Rey é Catedrático de Estratigrafía na Universidade de Vigo desde 2008. Graduouse como xeólogo na Universidade Complutense de Madrid en 1985 e obtivo a seu doutoramento na Universidade de Birmingham no Reino Unido en 1992. Uniuse á Universidade de Vigo en 1993.
Actualmente coordina o grupo de investigación de Xeoloxía Mariña e Ambiental (GEOMA), onde fundou o Laboratorio de Paleomagnetismo da Universidade de Vigo en 1995 e promoveu os estudos de Magnetismo Ambiental en España. O Grupo contribuíu ao uso e a definición de metodoloxías sistemáticas para a adquisición de datos de escáneres de alta resolución de sedimentos mariños para o desenvolvemento de proxies paleoclimáticos non baseados en nutrientes; integrando a adquisición sistemática de propiedades magnéticas (755 2G RMM) de datos XRF (ITRAX) e outras propiedades físicas (GEOTEK).
A súa investigación céntrase na aplicación de técnicas xeofísicas magnéticas aos estudos do paleoclima dos últimos millóns de anos, e na xestión integrada de zonas costeiras. Tamén ten intereses especiais na xeoloxía da marxe continental do noroeste de Iberia e no paleomagnetismo das secuencias continentais vermellas de idade Pérmico e Triásico.
Ten participado en máis de 30 proxectos de investigación e sido o IP de aproximadamente un terzo deles financiados pola Xunta de Galicia, o Plan Nacional e a Fundación Europea da Ciencia. Ademais, dirixiu varios contratos de investigación aplicada con empresas e administracións públicas relacionados coa prospección de recursos xeolóxicos mariños e enxeñería de costas.
Ten publicados máis de 130 traballos de investigación (artigos en revistas, libros, informes técnicos), dos cales 55 son artigos en revistas internacionais SCI, e presentado máis de 250 relatorios en congresos e conferencias. Dirixiu numerosas expedicións oceanográficas á Marxe Continental Galega, a miúdo utilizando grandes instalacións como o BIO Hesperides e o BIO Sarmiento de Gamboa.
Participa regularmente na xestión da organización de I +D, como proxectos de conferencias e revisións de documentos a nivel nacional e internacional. É editor asociado das revistas do SCI Thalassas, Journal of Sedimentary Environments e Journal of Marine Science and Engineering
Ha impartido máis de 4000 horas de cursos de grao e posgrao, principalmente en temas relacionados con xeoloxía, sedimentoloxía e xeofísica mariña. Ten supervisado sete teses doctoraisl e numerosas teses de maestrado.
Participa activamente nos órganos de goberno da Universidade de Vigo. Foi membro do Claustro, do Consello de Goberno, da comisión CACTI, coordinador de curso e da Comisión TFG da Facultade de CC do Mar.
É director do Campus do Mar e do CIM-UVIGO desde Xullo de 2018.
Códigos NABS
AVANCE GENERAL DEL CONOCIMIENTO: I+D FINANCIADA CON LOS FONDOS GENERALES DE UNIVERSIDADES(FGU)
Medioambiente
I+D relativa a las Ciencias Naturales
Educación
Códigos UNESCO
CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
ESTRATIGRAFIA (ver 5505.12)
ESTRATIGRAFIA (ver 2506.19)
PALEOCLIMATOLOGIA
Geología marina - Dinámica sedimentaria
PALEOMAGNETISMO
PETROLOGIA SEDIMENTARIA
Correo electrónico
Presentación web
Daniel Rey es el director del Campus do Mar y del Centro de Investigación Mariña de la Universidade de Vigo desde Julio de 2018.
Se graduó como geólogo en la UCM en 1985 y obtuvo el doctorado en la Universidad de Birmingham (UK) en 1992. Se unió a la Universidad de Vigo en 1993.
Coordina el grupo de investigación de Geología Marina y Ambiental, donde fundó el Laboratorio de Paleomagnetismo en 1995 y promovió los estudios de Magnetismo Ambiental en España.

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Líneas de investigación
(1) utilización de técnicas geofísicas magnéticas aplicadas a la evolución del clima en los últimos 30 a 200 k años y sus implicaciones para la valoración del Cambio Global y de la variabilidad climática
(2) gestión integral de la zona costera, fundamentalmente impacto ambiental, ingeniería de costas y contaminación
(3) la dinámica integral del margen continental del NW de Iberia
(4) paleomagnetismo de series continentales rojas de edad Pérmico y Triásico
Palabras clave
Magnetismo Ambiental, Paleomagnetismo y Magnetoestratigrafía, Sedimentología, Dinámica Sedimentaria de los Recursos Minerales Marinos, Geología Marina, Diagénesis temprana.

Perfiles externos

ORCID ID
0000-0001-9309-2562
WoK ResearcherID
D-6829-2018
Scopus Author ID
7005036537

Resultados de investigación