JACOBO PORTEIRO FRESCO

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nombre de centro de adscripción
E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS - VIGO
Nombre de área de adscripción
Máquinas y motores térmicos
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA ENERGETICA
Correo electrónico

Resultados de investigación