JORGE IGLESIAS CRESPO

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Dpto. Externo
Nombre de área de adscripción
Área externa
Códigos UNESCO
GEOFISICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras clave
xeofísica mariña
sedimentoloxía mariña
gas en sedimentos
plataforma continental
rías galegas

Resultados de investigación