JOSE VAZQUEZ CABO

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Teoría do sinal e comunicacións
Nombre de centro de adscripción
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nombre de área de adscripción
Sin asignar

Resultados de investigación