MARIA BELEN MARTIN LUCAS

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Nombre de centro de adscripción
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nombre de área de adscripción
Filología inglesa
Códigos UNESCO
ANALISIS LITERARIO
Correo electrónico

Resultados de investigación