MARIA CONCEPCION PAZ PENIN

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nombre de centro de adscripción
*E.T.S. De Enxeñeiros Industriais
Nombre de área de adscripción
Mecánica de fluidos
Códigos UNESCO
MECANICA DE FLUIDOS (ver 2204.04)
MECANICA DE FLUIDOS (ver 2205.04)
FENOMENOS DE TRANSPORTE
Correo electrónico

Resultados de investigación