ROSA MARIA FARTO SEGUIN

Datos personales

Nombre de departamento de adscripción
Ecoloxía e bioloxía animal
Nombre de área de adscripción
Microbiología
Códigos UNESCO
MICROBIOLOGIA
Correo electrónico

Resultados de investigación