Agrupación Grupos de Investigación de Dereito Administrativo e Filosofía do Dereito

Contact

Enderezo
Facultad de Derecho - Campus Universitario As Lagoas s/n - 32004 Ourense
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Argumentación xurídica
Contratación pública
Políticas públicas
Cultura popular
Xénero
Dereitos humanos

Membros de grupo

Derecho romano
Miembro
Derecho administrativo
Miembro
Derecho administrativo
Miembro
Derecho administrativo
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro
Filosofía del derecho
Miembro
Derecho constitucional
Miembro
Ciencia politica y de la administración
Miembro
Filosofía del derecho
Miembro
Filosofía del derecho
Coordinador/a
Derecho administrativo
Miembro

Resultados de investigación