Aplicacións Industriais dos Láseres

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
1. A nivel de MACROenxeñaría
- Corte láser
- Soldadura láser
- Recubrimentos
- Fabricación rápida de prototipos mediante plaquetado láser.
2. A nivel de MICROenxeñaría
- Microrecubrimentos
- Microtexturizado
3. A nivel de NANOenxeñaría
- Nanopartículas
- Nanofibras

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Desenvolvemento de proxectos de I + D centrados nas necesidades dos nosos socios.
Proxectos de investigación e desenvolvemento con contratos directos de socios industriais.
Desenvolvemento de solucións tecnolóxicas baixo demanda.
Consultoría en tecnoloxía con láser e procesamento de materiais.
Cursos de formación e "internos" e baixo demanda de socios industriais

Membros de grupo

Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Coordinador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Miembro
Desconocida
Miembro
Física aplicada
Miembro
Mec.de medios cont.y teoría de las estr.
Miembro
Desconocida
sen asignacion

Resultados de investigación