Arte e Antropoloxía. Debuxo

Contact

Enderezo
Facultad de Bellas Artes
Campus de Pontevedra
Teléfono
+34 986 801 859
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Puntos de encontro entre arte e antropoloxía.
A imaxe como medio de transformación do ser.
A imaxe como espello do noso interior. Catarse e conciencia.
Palabras chave
Antropoloxía, arte, pintura, debuxo e conciencia, transformación do ser, arteterapia e mirada interior

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
A Arte coma axente colaborativa na museoloxía antropolóxica.
A pintura como medio para o autocoñecemento.
Curación, coordinación, deseño e montaxe de exposicións artísticas e etnográficas.
Asesoramento na valorización do patrimonio etnográfico.
Impartición de cursos: grabado, pintura e etnografía.
Realización de estudos etnográficos.

Resultados de investigación