Arte e Antropoloxía. Debuxo

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
-Puntos de encontro entre arte e antropoloxía.
-A imaxe como medio de transformación do ser.
-A imaxe como espello do noso interior. Catarse e conciencia.
Palabras chave
Antropoloxía
arte
pintura
debuxo e conciencia
transformación do ser
arteterapia e mirada interior

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
-A Arte coma axente colaborativa na museoloxía antropolóxica.
-A pintura como medio para o autocoñecemento.

Resultados de investigación