BIOILS_Biologically Active Organic Compounds and Ionic Liquids

Contact

Enderezo
FACULTADE DE QUIMICA
Dpto. Química Orgánica
Despacho 3, Planta 3ª, Bloque E
Campus Universitario
36310 Vigo (Pontevedra)
Teléfono
986812290
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Deseño e síntese de líquidos iónicos para aplicalos como:
Disolventes/catalizadores en sínteses orgánicas.
Disolventes para a desulfuración/desnitroxenización de combustibles en procesos de separación.
Electrolitos.
Surfactantes.
Outras.
Deseño, síntese e estudio de análogos de nucleósidos como quimioterápicos ou moduladores dos receptores de adenosina.
Deseño, síntese e estudo de compostos de estrutura heterocíclica con potencial aplicación en trastornos asociados ao envellecento.
Modelado estrutural, simulación molecular e aplicación de ferramentas quimiométricas para o estudo das Relacións Estrutura-Actividade (SAR) e Estrutura-Propiedade (SPR) en: química, bioloxía e biomedicina.
Palabras chave
Líquidos iónicos, deseño de estruturas, síntese orgánica, determinación estrutural, aplicacións.
Heterociclos, análogos de nu cleósidos, actividade terapéutica.
Modelado estrutural, Análisis Quimiométrico, SAR/QSAR, SPR/QSPR, Química médica, DIFAC (Diseño de fármacos asistido por computadora).

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Deseño e síntese de Líquidos Iónicos para aplicaciones específicas.
Deseño, síntese e estudio de estruturas con potencial actividade terapéutica.
Estudos de relación estrutura-actividade e estrutura- propiedade de compostos químicos con aplicacións en farmacoloxía, biomedicina e na industria química.

Resultados de investigación