Biotecnoloxía e Calidade en Industrias Agroalimentarias e Medio Ambiente

Contact

Enderezo
ECIMAT: Illa de Toralla s/n. 36331 - Vigo.
Facultad de Ciencias del Mar. Lagoas. Marcosende. 36310 - Vigo.
Facultade de Ciencias. Campus As Lagoas. 32004 - Ourense.
Teléfono
986 812 398
Correo electrónico
Páxina web
http://webs.uvigo.es/webc01

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Microbioloxía de augas, alimentos, cosméticos e medio ambiente, control de calidade microbiolóxica, diversidade microbiana, actividade antimicrobiana, poboacións bacterianas en medios naturais, augas e alimentos e validación de novas técnicas.
Microbioloxía e Parasitoloxía asociadas ao cultivo de organismos mariños.
-Diagnóstico de enfermidades de peixes, moluscos e outros organismos mariños
-Prevención e Control de enfermidades
-Mecanismos virulencia de bacterias patóxenas.
Microbioloxía do medio acuático.
-Niveis de contaminación microbiana.
-Microbiota autótrofa do medio mariño e organismos acuáticos.
-Selección e Aplicación de bacterias mariñas como probióticos.
-Identificación bacteriana.
Microbioloxía e Parasitoloxía en control de calidade:
-Control de calidade industrial.
-Plans de limpeza e desinfección
-Procedementos de boas prácticas.
-Alérxenos parasitarios.
-Parasitos zoonóticos en produtos pesqueiros.
Conservación:
Parasitos de importancia para a consevación da biodiversidade.
Helicultura.
-Diagnóstico e control de enfermidades parasitarias en helicultura.
Aproveitamento e valorización de residuos agroindustriais. Aspectos inxenieriles da fermentación en alimentarios e forestais, etc.
Caracterización aromática e sensorial de alimentos e bebidas, principalmente queixos, viños, destilados e licores tradicionais.
Desenvolvemento de procedementos biotecnolóxicos para preparar aditivos alimentarios naturais con características nutracéuticas baseados en agroforestería e residuos industriais.
Caracterización analítica e sensorial de alimentos e bebidas.
Palabras chave
Leas de viño, nutrientes económicos, química analítica, bioconversión, bioprocesos, bioconversión de materiais lignocelulósicos, recuperación de aditivos, residuos de agroforestería, aditivos alimentarios, residuos industriais, alimentos, fermentación, aditivos, biomasa

Resultados de investigación