Biotecnoloxía e Calidade en Industrias Agroalimentarias e Medio Ambiente

Contact

Enderezo
ECIMAT: Illa de Toralla s/n. 36331 - Vigo.
Facultad de Ciencias del Mar. Lagoas. Marcosende. 36310 - Vigo.
Facultade de Ciencias. Campus As Lagoas. 32004 - Ourense.
Teléfono
986 812 398
Correo electrónico
Páxina web
http://webs.uvigo.es/webc01

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Microbioloxía de augas, alimentos, cosméticos e medio ambiente, control de calidade microbiolóxica, diversidade microbiana, actividade antimicrobiana, poboacións bacterianas en medios naturais, augas e alimentos e validación de novas técnicas.
Microbioloxía e Parasitoloxía asociadas ao cultivo de organismos mariños.
-Diagnóstico de enfermidades de peixes, moluscos e outros organismos mariños
-Prevención e Control de enfermidades
-Mecanismos virulencia de bacterias patóxenas.
Microbioloxía do medio acuático.
-Niveis de contaminación microbiana.
-Microbiota autótrofa do medio mariño e organismos acuáticos.
-Selección e Aplicación de bacterias mariñas como probióticos.
-Identificación bacteriana.
Microbioloxía e Parasitoloxía en control de calidade:
-Control de calidade industrial.
-Plans de limpeza e desinfección
-Procedementos de boas prácticas.
-Alérxenos parasitarios.
-Parasitos zoonóticos en produtos pesqueiros.
Conservación:
Parasitos de importancia para a consevación da biodiversidade.
Helicultura.
-Diagnóstico e control de enfermidades parasitarias en helicultura.
Aproveitamento e valorización de residuos agroindustriais. Aspectos inxenieriles da fermentación en alimentarios e forestais, etc.
Caracterización aromática e sensorial de alimentos e bebidas, principalmente queixos, viños, destilados e licores tradicionais.
Desenvolvemento de procedementos biotecnolóxicos para preparar aditivos alimentarios naturais con características nutracéuticas baseados en agroforestería e residuos industriais.
Caracterización analítica e sensorial de alimentos e bebidas.
Palabras chave
Leas de viño, nutrientes económicos, química analítica, bioconversión, bioprocesos, bioconversión de materiais lignocelulósicos, recuperación de aditivos, residuos de agroforestería, aditivos alimentarios, residuos industriais, alimentos, fermentación, aditivos, biomasa

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Análise e control microbiolóxico de alimentos, materias primas alimentarias e augas no Laboratorio de Microbioloxía no Campus de Ourense acreditado oficialmente (certificado por AENOR e acreditado por ENAC).
Mellora de productos e estudos de vida útil.
Optimización e selección de microorganismos para uso en procesos fermentativos.
Estudos de biopelículas no sector agroalimentario.
Detección/diagnóstico dos parásitos en augas, alimentos, acuicultura e helicicultura.
Asesoramiento aos diferentes grupos de interese sobre o control de parasitos e patóxenos microbianos en alimentos, augas e diversas actividades zootécnicas.
Asesoramiento sobre aspectos microbiolóxicos relacionados ca agroecoloxía, augas e alimentos.

Membros de grupo

Microbiología
Miembro
Microbiología
Investigador/a Principal
Microbiología
Miembro
Microbiología
Personal Apoio
Parasitología
Coordinador/a
Parasitología
Miembro
Microbiología
Personal Apoio
Microbiología
Personal Apoio
Parasitología
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación