CIMA

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Aeroespacial, aplicada a satélites de pequeno tamaño.
Instalacións científicas europeas na integración de detectores de partículas.
Biomédica, realizando deseños e aplicación de novos materiais termoplásticos desenvolvidos para á industria aeronáutica e que nós aplicamos a placas de osteosíntese.
Enxeñería mecánica, ten o seu campo de actividade fundamental no deseño mecánico en todas as súas vertentes.
Aplicación á enxeñaría mecánica de técnicas CAD 2D / 3D, simulación e representación FEM.
FEM Lineal e Non Lineal. Estático e dinámico
Sistema multi-body (MBS). Impacto
Estocástica Cálculo de fatiga. Simulación de roturas.
Composites de cálculo e materiais avanzados.
Térmico-estrutural CFD BEM. FSI Electromagnetismo
Automatización industrial
Sistemas hidráulicos.
Sistemas pneumáticos.
Sistemas eléctricos.
Sistemas electrónicos.
Palabras chave
Deseño mecánico
cubesat
cálculos FEM
picosatélite
vibracións
mecatrónica avanzada
producción enerxética
biomecánica
aeroespacial
materiais compostos
materiais hiperelásticos
viscoelásticos lineais
materiais viscoelásticos non lineais
próteses
fibra de carbono
mecanizado
automoción
catalogación de vehículos clásicos
cálculo numérico
ensaios virtuais re seguridade en vehículos
brazos robot
vehículos eléctricos

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Deseño e cálculo mecánicos.
Materiais compostos: cálculo do comportamento mecánico destes materiais, construción de equipos para instalación científicas.
Biomecánica: caracterización de materiais hiperelásticos, viscoelásticos lineais e viscoelásticos non lineais
Sistemas dinámicos: cálculo mecánico de sistemas en dinámica explícita e implícita.
Produción enerxética: Deseño de mecanismos e equipos de produción enerxética empregando enerxías renovables.
Mecatrónica avanzada. Deseño mecánico de equipos a medida. Satélites. Mecatrónica aplicada á valorización de recursos naturais.
CIMAclas / laboratorio de catalogación de vehículos históricos acreditado pola Xunta de Galicia.
CIMAclas / laboratorio de catalogación de vehículos históricos acreditado pola Xunta de Galicia.

Membros de grupo

Desconocida
sen asignacion
Ingeniería química
sen asignacion
Ingeniería mecánica
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Ingeniería mecánica
Coordinador/a
Ingeniería mecánica
Miembro
Ingeniería mecánica
Miembro
Ingeniería mecánica
sen asignacion
Ingeniería mecánica
sen asignacion
Ingeniería mecánica
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería mecánica
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro

Resultados de investigación