Colaboración e Innovación para a Equidade Educativa e Social (CIES-UVigo)

Contact

Enderezo
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
Campus A Xunqueira
36005 Pontevedra
Teléfono
986801773
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Procesos de innovación e cambio para a inclusión e a exclusión educativa e social
Recursos tecnolóxicos en e para a educación e a formación
Educación para a sustentabilidade e xénero
Educación, historia e filosofía cunha perspectiva de xénero

Membros de grupo

Didáctica y organización escolar
Miembro
Filosofía
Investigador/a Principal
Didáctica de las ciencias experimentales
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro
Didáctica de las ciencias experimentales
Investigador/a Principal
Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Didáctica y organización escolar
Investigador/a Principal
Didáctica y organización escolar
Coordinador/a
Didáctica y organización escolar
Miembro
Didáctica de las ciencias experimentales
Miembro
Didáctica de las ciencias experimentales
Miembro
Didáctica de las ciencias experimentales
Miembro
Desconocida
Miembro
Trabajo social y servicios sociales
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro

Resultados de investigación