Compiladores e Linguaxes (COLE)

Datos xerais

Data de alta
04/03/2005
Códigos de adscrición de departamento
D00h12
D00t15
Códigos de adscrición de centro
106
301
Código
IA1

Contact

Enderezo
Facultade de Filoloxía y Tradución, 36310 Vigo, Pontevedra
Teléfono
986812326
Correo electrónico
Páxina web
www.grupocole.org

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Procura de respostas.
Aprendizaxe automático.
Minería de opinións.
Procesamento da linguaxe natural.
Corpus
Terminoloxía
Convencións textuais
Tecnoloxías da tradución
Recursos multilingües

Membros de grupo

Traducción e interpretación
Coordinador/a
Ccia. de computación e inteli.artificial
Miembro
Matemática aplicada ii
Miembro
Ccia. de computación e inteli.artificial
Investigador/a Principal
Matemática aplicada ii
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Desconocida
Miembro
Ccia. de computación e inteli.artificial
Miembro
Ccia. de computación e inteli.artificial
Personal Apoio
Traducción e interpretación
Miembro

Resultados de investigación