Comunicacións Dixitais e Instrumentación

Contact

Enderezo
Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Campus de Vigo
Teléfono
986 812 093
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Sistemas electrónicos de instrumentación.
Redes de sensores. IoT.
Sistemas de radio definidos por software.
Comunicacións radio.
Modelado da canle radio e efectos troposféricos.
Buses de campo e comunicacións industriais.
Equipos de test automatizados.
Procesadores empotrados e circuítos configurables.
Palabras chave
Instrumentación, redes de sensores distribuídos (DSN), IoT, IIoT, radio definida por software (SDR), comunicacións radio, equipos de test automatizados (ATE), LabVIEW, buses de campo, sistemas empotrados (SoC e FPGA)

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Medida e control de sistemas con sensores e actuadores.
Deseño e realización de sistemas de medida automatizados baseados en LabVIEW.
Deseño e realización de dispositivos radio definidos por software.
Deseño e ensamblaxe de receptores de satélite.
Estudo e modelado da canle radio.
Deseño e realización de bancos de proba con equipos de test automatizados (ATE).
Cursos de medidas radio para diferentes sistemas e aplicacións.
Cursos de programación visual e adquisición de datos con LabVIEW.
Cursos de procesadores empotrados en FPGAs e SoC.

Resultados de investigación