Comunicacións Dixitais e Instrumentación

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Sistemas electrónicos de instrumentación.
Redes de sensores.
Sistemas de radio definidos por software.
Comunicacións radio.
Modelado da canle radio e efectos troposféricos.
Buses de campo e comunicacións industriais.
Equipos de test automatizados.
Procesadores empotrados e circuítos configurables.
Palabras chave
Instrumentación, redes de sensores distribuídos (DSN), radio definida por software (SDR), comunicacións radio, equipos de test automatizados (ATE), LabVIEW, buses de campo, sistemas empotrados (SoC e FPGA)

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Medida e control de sistemas con sensores e actuadores.
Deseño e realización de sistemas de medida automatizados baseados en LabVIEW.
Deseño e realización de dispositivos radio definidos por software.
Deseño e ensamblaxe de receptores de satélite.
Estudo e modelado da canle radio.
Deseño e realización de bancos de proba con equipos de test automatizados (ATE).
Cursos de medidas radio para diferentes sistemas e aplicacións.
Cursos de programación visual e adquisición de datos con LabVIEW.
Cursos de procesadores empotrados en FPGAs e SoC.

Resultados de investigación