Didáctica especial 6 actividade física, expresión e creatividade

Contact

Enderezo
Facultade de Ciencias da Educación - Doctor Temes, s/n - 32004 - Ourense
Teléfono
988 387 224
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Deseño de instrumentos de avaliación e metodoloxías para a intervención sobre a capacidade de resolución de problemas, tomas de decisións e creatividades na actividade física e o deporte (aplicación a diferentes contextos).
Palabras chave
Actividade física, capacidades motrices, capacidades psicomotrices, condición física, discapacidades, educación postural, integración social, prevención laboral, psicomotricidade, saúde laboral.

Resultados de investigación