Ecoloxía Animal

Contact

Enderezo
Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal
Facultade de Bioloxía
Campus de Vigo
36310 Vigo (Pontevedra)
Teléfono
986812593
Correo electrónico
Páxina web
http://gea.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Bioloxía e Ecoloxía do solo. IP Jorge Domínguez e Manuel Aira
-Biología e Ecoloxía de lombrices de terra. IP Jorge Domínguez e Manuel Aira
- Vermicompostaje de residuos orgánicos. IP Jorge Domínguez e Manuel Aira
- Ecoloxía do comportamiento. IP Alberto Velando e Sin-Yeon Kim
- Ecoloxía evolutiva. IP Alberto Velando e Sin-Yeon Kim
- Evolución das estratexias vitais. IPs Sin-Yeon Kim e José Carlos Noguera
- Funcionamiento de ecosistemas terrestres. IP Jorge Domínguez e Manuel Aira
- Conservación de Fauna. IPs Alberto Velando e José Carlos Noguera
Tratamento dos residuos orgánicos polos sistemas biolóxicos: compost e vermicompost.
Estudo e produción a escala piloto de biofertilizantes e bioplaguicidas a través de vermicompostaje de bagazo de uva e bagazo de uva destilado de uvas brancas e vermellas.
Caracterización física, química e biolóxica de compost e vermicompost: capacidade fertilizante, toxicidade potencial e persistencia dos patóxenos para os seres humanos e cultivos.
Metaxenómica e enfoques metatranscriptómicos para o estudo das interaccións e os cambios na composición, estrutura e función das comunidades microbianas en vermicompostaxe, chan, rizosfera e filosfera dos cultivos.
Aplicación de fertilizantes (vermicompostaje) en vides, flores, horticultura e outros cultivos: En fase sólida e líquida e biopesticidas en pulverizacións foliares.
Palabras chave
Senescencia, historia da vida, estrés oxidativo, dano no ADN, evolución da historia da vida, integración fenotípica, plasticidade fenotípica, anfibios, bioxeografía, conservación, ecoloxía evolutiva, bioloxía molecular, réptiles, ecoloxía microbiana, ecoloxía do solo, vermicompostaxe, macroecología, big data, sesgos, evolución, biodiversidade

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Biotratamento de residuos orgánicos en fase sólida: vermicompostaxe e compostaxe.
Estudo e produción a escala piloto de biofertilizantes e bioplaguicidas a través de vermicompostaxe de bagazo de uva e bagazo de uva destilado de uvas brancas e vermellas.
Caracterización física, química e biolóxica de compost e vermicompost: capacidade fertilizante, toxicidade potencial e persistencia dos patóxenos para os seres humanos e cultivos.
Metaxenómica e enfoques metatranscriptómicos para o estudo das interaccións e os cambios na composición, estrutura e función das comunidades microbianas en vermicompostaxe, chan, rizosfera e filosfera dos cultivos.
Aplicación de fertilizantes (vermicompostaxe) en vides, flores, horticultura e outros cultivos: en fase sólida e líquida e biopesticidas en pulverizacións foliares.
Caracterización física, química e biolóxica de chans, residuos orgánicos e substratos vexetais.
Caracterización física, química e biolóxica de compost e vermicompost.
Análise bioinformático para o estudo de metaxenomas e/ou microbiomas (DNA metabarcoding), nun campo que se pode denominar xenómica ambiental ou xenómica de comunidades. Os nosos servizos comprenden desde o procesado das secuencias ata a análise estatística dos datos obtidos.

Membros de grupo

Desconocida
Miembro
Zoología
Coordinador/a
Zoología
Investigador/a Principal
Desconocida
Miembro
Zoología
sen asignacion
Genética
Personal Apoio
Zoología
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Ecologia
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Zoología
Investigador/a Principal
Ecologia
Personal Apoio
Zoología
Miembro
Zoología
Investigador/a Principal
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio

Resultados de investigación