Ecoloxía e Zooloxía

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias do mar (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende)
Teléfono
986 812 589
Correo electrónico
Páxina web
http://ecocost.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
CONTAMINACIÓN MARIÑA
- Sensibilidade de invertebrados mariños aos contaminantes.
-Toxicidade de produtos antifouling.
- Especiación química e biodispoñibilidade de metais
- Avaliación integral da contaminación mariña.
AVALIACIÓN MEDIOAMBIENTAL
-Organización e estrutura das comunidades bentónicas e funcionamento dos ecosistemas.
-Impactos das especies invasoras e do cambio climático sobre o funcionamento dos ecosistemas.
RECURSOS MARIÑOS
-Estudo dos efectos do quentamento global sobre invertebrados de interés comercial, bioloxía reprodutiva e larvaria.
- Cartografiado de algas de interés comercial empregando tecnoloxía remota (grupo Xeotecnoloxía aplicada)
Palabras chave
Especies invasoras
contaminación mariña
zooloxía
ecosistemas mariños
PAHs
toxicoloxía
impacto medioambiental
ecoloxía
cambio climático
metais pesados
recursos mariños
calidade ambiental
plásticos

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
RECURSOS MARIÑOS
- Avaliación de recursos mariños en substratos rochosos e sedimentarios.
- Avaliación e estudo do estado reprodutivo dos recursos mariños.
- Análise do crecemento de especies mariñas cultivadas: avaliación dos efectos das condicións de cultivo.
- Cultivos larvais e de invertebrados mariños.
AVALIACIÓN DA CONTAMINACIÓN MARIÑA
- Determinación da presenza e concentración de metais, Zn, Cd, Pb, Cu na auga.
- Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos e compostos organoclorados.
- Análise químico, toxicolóxico e biolóxico das augas.
- Avaliación integral da contaminación mariña costeira.
AVALIACIÓN MEDIOAMBIENTAL
- Cuantificación da produción e biomasa dos ecosistemas mariños.
- Análise dos ecosistemas mariños para estudos de conservación e impacto.
- Análise de redes tróficas con isótopos estables.
- Impacto de especies invasoras e cambio climático.
DIVULGACIÓN E CURSOS
- Avaliación de impacto e calidade ambiental.
- Contaminación mariña, especies invasoras e cambio climático.
- Explotación sostible de recursos mariños.
- Deseño experimental e análise de datos.

Membros de grupo

Química analítica
Investigador/a Principal
Ecologia
Investigador/a Principal
Desconocida
Miembro
Ecologia
Coordinador/a
Zoología
Colaborador/a
Zoología
Subdirector/a
Ecologia
Investigador/a Principal
Ecologia
Investigador/a Principal
biologia animal (sustituida)
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Zoología
Subdirector/a 2
Área externa
sen asignacion
Ecologia
sen asignacion
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio

Resultados de investigación