Ecoloxía e Zooloxía

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias do mar (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende)
Teléfono
986 812 589
Correo electrónico
Páxina web
http://ecocost.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Recursos mariños.
-Recursos mariños en substratos rochosos e sedimentarios.
-Estado reprodutivo dos recursos mariños.
-Crecemento de especies mariñas cultivadas: condicións do cultivo.
-Cultivos larvales e de invertebrados mariños.
Avaliación da contaminación mariña.
-Metais, Zn, Cd, Pb, Cu.
-Hidrocarburos aromáticos policíclicos e compostos organoclorados.
-Análise químico, toxicolóxico e biolóxico das augas.
-Contaminación mariña costeira.
-Microplásticos.
Avaliación mediambiental.
-Produción e biomasa dos ecosistemas mariños.
-Análise dos ecosistemas mariños para estudos de conservación e impacto.
-Análise de redes tróficas con isótopos estables.
-Impacto de especies invasoras e cambio climático.
Divulgación e cursos.
-Avaliación de impacto e calidade ambiental.
-Contaminación mariña, especies invasoras e cambio climático.
-Explotación sostible de recursos mariños.
-Deseño experimental e análise de datos.
Palabras chave
Especies invasoras, contaminación mariña, zooloxía, ecosistemas mariños, PAHs, toxicoloxía, impacto medioambiental, ecoloxía, cambio climático, metais pesados, recursos mariños, calidade ambiental
plásticos

Membros de grupo

Química analítica
Investigador/a Principal
Ecologia
Investigador/a Principal
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Ecologia
Coordinador/a
Zoología
Colaborador/a
Zoología
Subdirector/a
Ecologia
Investigador/a Principal
Desconocida
Personal Apoio
Ecologia
Investigador/a Principal
biologia animal (sustituida)
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Zoología
Subdirector/a 2
Desconocida
Personal Apoio
Área externa
Miembro
Ecologia
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
sen asignacion
Zoología
Personal Apoio
Ecologia
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio

Resultados de investigación