Ecoloxía e Zooloxía

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias do mar (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende)
Teléfono
986 812 589
Correo electrónico
Páxina web
http://ecocost.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Recursos mariños
-Estudo dos efectos do quentamento global sobre invertebrados de interés comercial, bioloxía reprodutiva e larvaria.
- Cartografiado de algas de interés comercial empregando tecnoloxía remota (grupo Xeotecnoloxía aplicada).
Contaminación mariña
- Sensibilidade de invertebrados mariños aos contaminantes.
-Toxicidade de produtos antifouling.
- Especiación química e biodispoñibilidade de metais
- Avaliación integral da contaminación mariña.
Avaliación medioambiental
-Organización e estrutura das comunidades bentónicas e funcionamento dos ecosistemas.
-Impactos das especies invasoras e do cambio climático sobre o funcionamento dos ecosistemas.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Recursos mariños
- Avaliación de recursos mariños en substratos rochosos e sedimentarios.
- Avaliación e estudo do estado reprodutivo dos recursos mariños.
- Análise do crecemento de especies mariñas cultivadas: avaliación dos efectos das condicións de cultivo.
- Cultivos larvais e de invertebrados mariños.
Avaliación da contaminación mariña
- Determinación da presenza e concentración de metais, Zn, Cd, Pb, Cu na auga.
- Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos e compostos organoclorados.
- Análise químico, toxicolóxico e biolóxico das augas.
- Avaliación integral da contaminación mariña costeira.
Avaliación medioambiental
- Cuantificación da produción e biomasa dos ecosistemas mariños.
- Análise dos ecosistemas mariños para estudos de conservación e impacto.
- Análise de redes tróficas con isótopos estables.
- Impacto de especies invasoras e cambio climático.
Divulgación e cursos
- Avaliación de impacto e calidade ambiental.
- Contaminación mariña, especies invasoras e cambio climático.
- Explotación sostible de recursos mariños.
- Deseño experimental e análise de datos.

Membros de grupo

Química analítica
Investigador/a Principal
Ecologia
Investigador/a Principal
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Ecologia
Coordinador/a
Zoología
Colaborador/a
Zoología
Subdirector/a
Ecologia
Investigador/a Principal
Desconocida
Personal Apoio
Ecologia
Investigador/a Principal
biologia animal (sustituida)
Personal Apoio
Ecologia
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Zoología
Subdirector/a 2
Desconocida
Personal Apoio
Área externa
Miembro
Ecologia
sen asignacion
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio

Resultados de investigación