Enxeñería Telemática 2

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Web semántica; modelado de usuarios, sensibilidade ó contexto; sistemas recomendadores; personalización, crowdsourcing e crowd computing; redes sociais tradicionais e esporádicas; computación en nubes distantes e de proximidade.

Resultados de investigación