EphysLab

Contact

Enderezo
CIM, Centro de Investigación Marina
Campus de Ourense
Teléfono
+34 988 387 255
Correo electrónico
Páxina web
https://ephyslab.uvigo.es/en/home/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Simulación e optimización numérica de fluídos
- Dinámica computacional de fluídos (CFD).
- Análise e simulación da interacción de ondas,
estruturas costeiras e corpos flotantes.
- Simulación hidráulica e hidrolóxica. Estudo
de zonas inundables fluviais e urbanas.
- Enerxías renovables.
Computación de altas prestacións (HPC) e na nube (cloud
computing)
- Resolución de problemas complexos mediante
hardware propio e externo.
- Cambio climático, ciencias computacionais aplicadas
- Análise de datos, simulación e estudos de
impacto de cambio climático en sectores como
enerxías renovables.
- Impacto de condicións climáticas futuras sobre a
acuicultura.
- Estudo de mortalidade e/ou enfermidades
relacionadas co clima.
Redes neuronais artificiais
- Predición, análise de datos, simulación e xestión
intelixente de encoros e de recursos hídricos.
Palabras chave
HPC, cloud computing, simulación numérica, redes neuronais,
cambio climático, enerxías renovables, computación de altas
prestacións, inundacións, secas, enxeñaría de costas.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Deseño e optimización de dispositivos de enerxía renovable
offshore.
- Deseño e optimización de estruturas costeiras.
- Formación en simulación de fluídos, técnicas CFD.
- Impacto de condicións climáticas futuras sobre a
acuicultura.
- Estudo de zonas inundables: fluviais e urbanas (inclúe
simulación hidráulica e hidrolóxica).
- Xestión intelixente de encoros e recursos hídricos baseada
en redes neuronais.
- HPC e cloud computing. Servizos de cálculos e modelaxe e/
ou acceso ao uso do noso CPD.
- Estudo de mortalidade e/ou enfermidades relacionadas co
clima.
- Estudo do ciclo hidrolóxico e ríos atmosféricos.

Membros de grupo

Física de la tierra
Investigador/a Principal
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Física de la tierra
Miembro
Desconocida
Miembro
Física de la tierra
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Física de la tierra
Investigador/a Principal
Física de la tierra
Coordinador/a
Física de la tierra
Miembro
Desconocida
Miembro
Física de la tierra
Miembro
Física de la tierra
Miembro
Física de la tierra
Miembro
Física de la materia condensada
Miembro
Física de la tierra
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Física de la tierra
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación