Food and Health Omics

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Relación entre os procesos tecnolóxicos e a calidade sensorial
Aplicación das técnicas ómicas (transcriptómica, proteómica e metabolómica) no ámbito da seguridade e calidade alimentaria
-
Palabras chave
Alimentos
compostos bioactivos
contaminantes
técnicas ómicas
saúde
calidade alimentaria

Resultados de investigación