GIST (Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos)

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
05/04/2017
Códigos de adscrición de departamento
D00t13
Códigos de adscrición de centro
305
Código
ET1

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Intelixencia Artificial e Xogos Serios para a detección temperá de enfermedades asociadas ao envellecemento.
Servizos de TV dixital para persoas maiores.
Sistemas inteligentes y Aprendizaje Máquina.
E-health Process Mining. Seguimento, control de procesos, trazabilidade e adhesión a protocolos no ámbito da saúde.
Multimodal Learning Analytics. Análise de datos recollidos a partir de diferentes fontes (sistemas LMS, dispositivos móbiles e wearables) para comprender de forma holística o proceso de aprendizaxe.
e-avaliación.
e-learning centrado nos Recursos Educativos Abertos, sistemas de avaliación e aprendizaxe autorregulado.
-
Palabras chave
Analítica Multimodal de Aprendizaxe
e-avaliación
e-aprendizaxe
Intelixencia Artificial
Xogos serios
e-saúde
Minería de procesos de e-saúde
Servizos da TV Digital
Recursos Educativos Abertos

Membros de grupo

Sin asignar
Personal Apoio
Ingeniería telemática
Subdirector/a
Desconocida
Personal Apoio
Ingeniería telemática
Coordinador/a
Ingeniería telemática
Subdirector/a 2
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
sen asignacion

Resultados de investigación