GIST (Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos)

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
01/11/1995
Códigos de adscrición de departamento
D00t13
Códigos de adscrición de centro
305
Código
ET1

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Intelixencia Artificial e Xogos Serios para a detección temperá de enfermedades asociadas ao envellecemento.
Servizos de TV dixital para persoas maiores.
Sistemas inteligentes y Aprendizaje Máquina.
E-health Process Mining. Seguimento, control de procesos, trazabilidade e adhesión a protocolos no ámbito da saúde.
Multimodal Learning Analytics. Análise de datos recollidos a partir de diferentes fontes (sistemas LMS, dispositivos móbiles e wearables) para comprender de forma holística o proceso de aprendizaxe.
e-avaliación.
e-learning centrado nos Recursos Educativos Abertos, sistemas de avaliación e aprendizaxe autorregulado.
-
Palabras chave
Analítica Multimodal de Aprendizaxe
e-avaliación
e-aprendizaxe
Intelixencia Artificial
Xogos serios
e-saúde
Minería de procesos de e-saúde
Servizos da TV Digital
Recursos Educativos Abertos

Membros de grupo

Sin asignar
Personal Apoio
Ingeniería telemática
Subdirector/a
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Coordinador/a
Ingeniería telemática
Subdirector/a 2
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro

Resultados de investigación