GIST (Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos)

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
01/11/1995
Códigos de adscrición de departamento
D00t13
Códigos de adscrición de centro
305
Código
ET1

Contact

Enderezo
atlanTTic, Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación
Campus de Vigo
Teléfono
986 812 171
Páxina web
https://atlanttic.uvigo.es/es/investigacion/gruposde- investigacion/gist/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Intelixencia Artificial e Xogos Serios para a detección temperá de enfermedades asociadas ao envellecemento.
Servizos de TV dixital para persoas maiores.
Sistemas inteligentes y Aprendizaje Máquina.
E-health Process Mining. Seguimento, control de procesos, trazabilidade e adhesión a protocolos no ámbito da saúde.
Multimodal Learning Analytics. Análise de datos recollidos a partir de diferentes fontes (sistemas LMS, dispositivos móbiles e wearables) para comprender de forma holística o proceso de aprendizaxe.
e-avaliación.
e-learning centrado nos Recursos Educativos Abertos, sistemas de avaliación e aprendizaxe autorregulado.
-
Palabras chave
Analítica Multimodal de Aprendizaxe
e-avaliación
e-aprendizaxe
Intelixencia Artificial
Xogos serios
e-saúde
Minería de procesos de e-saúde
Servizos da TV Digital
Recursos Educativos Abertos

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Demostrador IA/Piloto IA. Aplicación de técnicas de
IA para a extracción de coñecemento de datos non
estruturados. Xeración de coñecemento a partir de
datos implícitos. Xeración de sistemas de clasificación
e clustering. Desenvolvemento de cadros de mando
e ferramentas avanzadas de reporting para a toma de
decisións. Validación contra diferentes tipoloxías de
ground truth.
Oficina dixital. Desenvolvemento e mellora de interfaces.
Servizo centrado no ámbito HCI (interacción homemáquina)
a través de diferentes tipos de interfaces e
contornas de interacción.
Sistema de recollida e de tratamento de datos. Recolección
de datos de fontes heteroxéneas. Transmisión de datos
mediante protocolos estandarizados (Web Services, Web Sockets
ou MQTT, CoAP e similares dependendo do contexto
particular). Extracción de información e descubrimento
de padróns mediante análises multimodais. Posta en
valor dos datos e interrelación con outros repositorios a
partir de tecnoloxías semánticas e técnicas LinkedData.
Desenvolvemento de cadros de mando, servizos de alerta e
recomendación.

Membros de grupo

Sin asignar
Personal Apoio
Ingeniería telemática
Subdirector/a
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Coordinador/a
Ingeniería telemática
Subdirector/a 2
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro

Resultados de investigación