Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT)

Contact

Enderezo
Facultad de Historia
Campus de Ourense
Teléfono
+34 647 827 821
Correo electrónico
Páxina web
https://geaat.webs.uvigo.es/es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Arqueoloxía e Antropoloxía Cultural:
- Arqueoloxía prehistórica.
- Arte rupestre.
- Arqueoloxía experimental.
- Arqueometalurxia.
- Arqueoloxía pública.
- Arqueoloxía romana e tardoantiga.
- Comercio e economía romana e tardoantiga. Estudos ceramolóxicos.
- A explotación dos recursos mariños na época antiga.
- Poboación, territorio e ocupación rural romana do noroeste peninsular.
Xeografía e Ordenación do Territorio:
- Xeomorfoloxía, xeodiversidade, xeopatrimonio.
- Dinámica territorial nos espazos naturais, rurais e de interior.
- Sistemas eco-sociais (ambiente, natureza, sociedade).
Ciencias da Antigüidade:
- Relixión e sociedade na antigüidade en Grecia e Exipto.
- Homero e a mitoloxía grega.
- A muller na Antiga Grecia: deusas e humanas.
- Humanidades dixitais.
Patrimonio Cultural:
- Valoración e xestión e difusión do patrimonio cultural.
- Territorio e paisaxe cultural.
- Educación patrimonial e innovación social.
Palabras chave
Arqueoloxía, antropoloxía cultural, Prehistoria, Antigüidade Clásica, Idade Media, historia antiga de Grecia, xénero na Antigüidade, mitoloxía grega, Homero, paisaxe cultural, patrimonio natural e cultural, xeopatrimonio, patrimonio eco-cultural, patrimonio arqueolóxico e histórico, arqueoloxía pública, educación ambiental, educación patrimonial, musealización, intervencións arqueolóxicas, avaliacións de impacto, ordenación territorial, cultura material, arqueometría

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Arqueoloxía e Antropoloxía Cultural:
- Realización de intervencións arqueolóxicas.
- Proxectos museolóxicos e posta en valor de patrimonio arqueolóxico.
- Estudos arqueohistóricos (inventarios, estudos e analíticas de estruturas e materiais cerámicos, metal ).
- Asesoría e informes patrimoniais (avaliación de impacto, material interpretativo e itinerarios, catalogación, estudos BIC ).
Xeografía e Ordenación do Territorio:
- Inventarios e bases de datos de patrimonio xeográfico territorial.
- Estudos, informes e planificación.
- Estudos de innovación en planificación, emprego e promoción territorial.
- Asesoría en proxectos de transferencia xeo-patrimoniais.
Ciencias da Antigüidade:
- Servizos de asesoría histórica na antigüidade (greco-romana, mitoloxía grega).
Patrimonio Cultural e Natural:
- Inventarios e catalogación de patrimonio cultural e natural.
- Actividades educación e sensibilización patrimonial e innovación social (todos os niveis educativos).
- Servizos de asesoría patrimonio cultural: histórico e natural.

Membros de grupo

Geografía física
Investigador/a Principal
Desconocida
Colaborador/a
Arqueologia
Investigador/a Principal
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Colaborador/a
Área externa
Colaborador/a
Prehistoria
Investigador/a Principal
Historia antigua
Coordinador/a
Área externa
Miembro
Arqueologia
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Arqueologia
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Geografía física
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación