Grupo de Informática Gráfica y Multimedia (Gig)

Contact

Enderezo
Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense
Teléfono
+34 988 387 020
Correo electrónico
Páxina web
https://gig.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Tecnoloxías gráficas e visión
- Aplicacións avanzadas de informática gráfica.
- Desenvolvemento de contornos 3D, realidade virtual e
realidade aumentada.
- Modelaxe xeométrica.
- Visualización distribuída.
- Desenvolvemento de simuladores científicos de
visualización.
- Xeración de contidos estereoscópicos e autoestereoscópicos.
- Fabricación avanzada: prototipado e avaliación de interfaces
visuais e industriais.
Ciberseguridade
- Análise de fluxo de datos e técnicas de detección temperá
de intrusións.
Xeoinformática
- Xeración de modelos e navegación sobre Google Earth.
- Deseño e implementación de sistemas de información
xeográfica.
Palabras chave
Entornos 3D, realidade virtual, realidade aumentada,
ciberseguridade, prototipado, interfaces visuais, fabricación
avanzada.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Deseño e proba de equipamento de visualización (smart
factory).
- Deseño e proba de equipamento científico.
- Consultoría e auditoría de seguridade informática.
- Integración de sistemas e depuración de información
corporativa.
- Análise e optimización de sistemas de información
empresas.

Resultados de investigación