Grupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación-

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
21/04/2017
Códigos de adscrición de departamento
D00h04
D00h03
D00h12
Códigos de adscrición de centro
301
Código
BiFeGa

Contact

Teléfono
34986130235
Fax
+34986812380
Correo electrónico
Páxina web
https://bifega.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
BiTraGa: Panorama e desenvolvemento da Tradución en Galicia, IP: Silvia Montero Küpper
Feminario I: Feminismos e Resistencias: Estudos feministas IP: Teresa Bermúdez Montes
Feminario III: Estudos da globalización, IP: Belén Martín Lucas
GAELT I: Estudos Literarios Galegos, IP: Manuel Fernández Álvarez
GAELT II: Estudos Lusófonos e de Tradutoloxía, IP: Burghard Baltrusch
Interpretación: Deseñar e consolidar estratexias para a mellora da formación e do exercicio profesional, IP: Maribel del Pozo Triviño
Terminoloxía e Terminografía, IP: Iolanda Galanes Santos
Feminario II: Feminismos e Resistencias: Estudos postcoloniais IP: Ana Bringas López
Palabras chave
Feminismos
estudos literarios galegos
lusofonía
traductoloxia
tradución

Membros de grupo

Filología inglesa
Miembro
Desconocida
Miembro
Filología inglesa
Investigador/a Principal
Filología inglesa
Miembro
Filología inglesa
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Miembro
Traducción e interpretación
Colaborador/a
Desconocida
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Investigador/a Principal
Traducción e interpretación
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Miembro
Filologías gallega y portuguesa
Miembro
Traducción e interpretación
Investigador/a Principal
Desconocida
Miembro
Filologías gallega y portuguesa
Investigador/a Principal
Traducción e interpretación
Investigador/a Principal
Traducción e interpretación
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Filología inglesa
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Filologías gallega y portuguesa
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Miembro
Filologías gallega y portuguesa
Coordinador/a
Filologías gallega y portuguesa
Personal Apoio
Desconocida
Colaborador/a
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación