Grupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación-

Datos xerais

Data de alta
21/04/2017
Códigos de adscrición de departamento
D00h04
D00h03
D00h12
Códigos de adscrición de centro
301
Código
BiFeGa

Contacto

Teléfono
+34 986 812 333
Fax
+34986812380
Correo electrónico
Páxina web
http://bmartin.webs.uvigo.es/htm/index.htm

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
BiTraGa: Panorama e desenvolvemento da Tradución en Galicia, IP: Silvia Montero Küpper
Feminario I: Feminismos e Resistencias: Estudos feministas e poscoloniais, IP: Belén Martín Lucas
Feminario II: Estudos da globalización, IP: Belén Martín Lucas
GAELT I: Estudos Literarios Galegos, IP: Manuel Fernández Álvarez
GAELT II: Estudos Lusófonos e de Tradutoloxía, IP: Burghard Baltrusch
Interpretación: Deseñar e consolidar estratexias para a mellora da formación e do exercicio profesional, IP: Maribel del Pozo Triviño
Terminoloxía, IP: Iolanda Galanes Santos
Palabras chave
Feminismos
estudos literarios galegos
lusofonía
traductoloxia
tradución

Investigadores

Filología inglesa
sen asignacion
Desconocida
Membro
Filología inglesa
Coordinador/a
Filología inglesa
Membro
Filología inglesa
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Membro
Filologías gallega y portuguesa
Membro
Filologías gallega y portuguesa
Membro
Traducción e interpretación
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Investigador/a Principal
Traducción e interpretación
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Membro
Filologías gallega y portuguesa
Membro
Desconocida
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Investigador/a Principal
Filologías gallega y portuguesa
Investigador/a Principal
Traducción e interpretación
Investigador/a Principal
Traducción e interpretación
Membro
Filología inglesa
Membro
Desconocida
Membro
Desconocida
Membro
Desconocida
Membro
Desconocida
Membro
Filología inglesa
Membro
Filología inglesa
Colaborador/a
Desconocida
Membro
Desconocida
Membro
Teoría e historia de la educación
Membro
Filologías gallega y portuguesa
Membro
Desconocida
Membro
Desconocida
Membro
Desconocida
Membro
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Membro
Filologías gallega y portuguesa
Investigador/a Principal
Desconocida
Membro

Resultados de investigación