Grupo de Procesado de Sinal en Comunicacións

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Seguridade multimedia
- Forensía multimedia
- Marcado de auga dixital
- Tecnoloxías de mellora da privacidade
- Procesado de sinal no dominio cifrado
- Criptografía postcuántica
- Aprendizaxe federada
- Comunicacións dixitais
- Estimación de canle
- Radio Cognitiva
- Comunicacións por satélite
- Mellora da eficiencia nas comunicacións dixitais
- Procesado adaptativo de sinal
- Comunicacións "Full-Duplex"
- Redes de sensores
- Canles de ondas milimétricas y banda ampla
- MIMO masivo con ADCs híbridos
- Mobilidade e posicionamento de usuarios
- Acceso + rede de retorno integrados (IAB)
- Slicing e scheduling cross-layer
- Simulación de rede "full-stack"
- IoT, Cidades/Redes intelixentes e CPS
Palabras chave
Seguridade multimedia, análise forense multimedia, anonimidade, privacidade, cifrado, aprendizaxe federada, marcado de auga, comunicacións dixitais, comunicacións radio, satélites, repetidores, reemisores, algoritmos adaptativos, cancelación de interferencias, estimación e detección, 5G, MIMO masivo

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Deseño de banda base dixital
- Esquemas de cancelación de interferencias
- Optimización e medida da capa física de sistemas de comunicacións
- Simulación de rede "full-stack"
- Análise forense de imaxen e vídeo
- Estegoanálise

Membros de grupo

Teoría de la señal y comunicaciones
Subdirector/a 2
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Coordinador/a
Teoría de la señal y comunicaciones
Subdirector/a
Teoría de la señal y comunicaciones
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación