Grupo de Química Analítica Ambiental e Toxicoloxía

Contacto

Enderezo
Fac. de química (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende)
Teléfono
986 812 281
Correo electrónico
Páxina web
http://bendicho.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Análisis de trazas, especiación y metalómica (I.P. Carlos Bendicho).
Avaliación do Risco Tóxico (I.P. Anunciación Lafuente)
Palabras chave
Análise de trazas, especiación e metalómica (I.P. Carlos Bendicho)
Avaliación do Risco Tóxico (I.P. Anunciación Lafuente)

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Desenvolvemento de estratexias nanotecnolóxicas para a análise de trazas metálicas, especiación e metalómica no medioambiente.
Desenvolvemento de nanosensores ópticos para a detección de especies metálicas en auga de mar e organismos mariños.
Estudos de mobilidade, distribución, biodisponibilidade e acumulación de metais pesados en mostras ambientais.
Deseño de técnicas analíticas miniaturizadas para a detección in situ de contaminantes ambientais.
Desenvolvemento de novos métodos analíticos sostibles.
Aplicacións das técnicas de espectroscopia atómica e molecular no control analítico de contaminantes medioambientais.
Avaliación toxicolóxica de contaminantes do medio mariño.

Group members

Química analítica
Miembro
Química analítica
Coordinador/a
Toxicología
Investigador/a Principal
Área externa
Colaborador/a
Química analítica
Miembro
Química analítica
Miembro
Química analítica
sen asignacion
Química analítica
Miembro
Área externa
Colaborador/a

Research results