Grupo de Tecnoloxías da Información

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Tecnoloxías de distribución multimedia
- Redes de comunicacións 5G.
- Análise de datos
- Redes sen fíos
- Aplicacións avanzadas
Palabras chave
multimedia
5G
análise de datos
redes sen fíos
aplicacións

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Tecnoloxías de distribución multimedia: protocolos escalables, servicios intelixentes en rede, tecnoloxías hospitality
- Redes de comunicacións 5G: SDN, NFV, virtualización y orquestación de recursos de red, virtualización y orquestación de servicios, diseño de protocolos, optimización de red, modelos económicos
- Análise de datos: procesado de linguaxe natural, síntese de linguaxe natural, análise de datos de rede, análise de datos de servicio, análise de medios sociais, análise de datos para industria 4.0.
- Redes sen fíos: redes de acceso intelixentes, redes cooperativas, redes cognitivas
- Aplicacións avanzadas: aplicacións móbiles para comunicación entre persoas con dificultades cognitivas

Membros de grupo

Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Ingeniería telemática
Investigador/a Principal
Ingeniería telemática
Investigador/a Principal
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Ingeniería telemática
Coordinador/a
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Ingeniería telemática
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio

Resultados de investigación