Grupo de Tecnoloxías da Información

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Redes intelixentes
- Redes de comunicacións 5G
- Análise de datos
- Redes sen fíos
- Servicios intelixentes
Palabras chave
5G, IoT, Industria 4 0, redes intelixentes, vehículos autónomos, Big Data, procesado de linguaxe natural, análise de datos, redes sen fíos, servizos intelixentes en rede, sistemas ciberfísicos

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Redes de comunicacións 5 G e posteriores: SDN, NFV, virtualización e orquestración de recursos de rede, virtualización e orquestración de servizos, deseño de protocolos, optimización de rede, redes privadas, redes industriais, redes tácticas, modelos económicos.
- Sistemas embebidos: sensores e sistemas intelixentes para robots autónomos en rede.
- Tecnoloxías de distribución multimedia: protocolos escalables, servizos intelixentes en rede.
- Análise de datos: procesado de linguaxe natural, xeración de linguaxe natural, tecnoloxías conversacionales, análises de datos de rede, análise de datos de servizo, análise de medios sociais, análises de datos para industria 4.0.
- Redes sen fíos: redes de acceso intelixentes, redes cooperativas, redes cognitivas.
- Tecnoloxías de intelixencia artificial para resolución de problemas a gran escala. Tecnoloxía de axentes.

Membros de grupo

Ingeniería telemática
Subdirector/a
Desconocida
sen asignacion
Ingeniería telemática
Subdirector/a 2
Ingeniería telemática
Investigador/a Principal
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Ingeniería telemática
Coordinador/a
Ingeniería telemática
Miembro
Ingeniería telemática
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Ingeniería telemática
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio

Resultados de investigación